Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Konstancin-Jeziorna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Konstancin-Jeziorna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Konstancin-Jeziorna.

Mapa Geoportal Konstancin-Jeziorna
Mapa z granicą gminy Konstancin-Jeziorna

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziornaul. Warszawska 32Konstancin-Jeziorna, 05-520

Tel: 22 7564810

Fax: 22 7564885

E-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl

Powiat: piaseczyński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Konstancin-Jeziorna: 1418023

Witryna: www.konstancinjeziorna.pl

Władze lokalne: Burmistrz Kazimierz Jańczukurzad@konstancinjeziorna.pl

Aktualności z gminy Konstancin-Jeziorna

Pobierz mapę gminy Konstancin-Jeziorna

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Konstancina-Jeziorny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Konstancin-Jeziorna to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Konstancin-Jeziorna na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Konstancina-Jeziorny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Konstancina-Jeziorny

Gmina Konstancin-Jeziorna w liczbach

Powierzchnia gminy Konstancin-Jeziorna*

79 km2

1819 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna*

24 621 mieszkańców

254 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Konstancin-Jeziorna*

313 mieszkańców na km2

320 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Konstancin-Jeziorna

Geoportal Konstancin-Jeziorna prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Konstancin-Jeziorna, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Konstancin-Jeziorna.

Dostęp do danych Geoportalu Konstancin-Jeziorna

Jak powstał Geoportal gminy Konstancin-Jeziorna?

Geoportal Konstancin-Jeziorna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Konstancin-Jeziorna.

Geoportal Konstancin-Jeziorna umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Konstancin-Jeziorna oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Konstancin-Jeziorna, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Konstancin-Jeziorna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Konstancin-Jeziorna?

Informacje na Geoportalu Konstancin-Jeziorna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Konstancin-Jeziorna?

Korzyści z Geoportalu Konstancin-Jeziorna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Konstancin-Jeziorna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Konstancin-Jeziorna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Konstancinie-Jeziornie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Konstancina-Jeziorny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Konstancin-Jeziorna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Konstancin-Jeziorna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Konstancin-Jeziorna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Konstancina-Jeziorny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Konstancina-Jeziorny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Konstancin-Jeziorna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Konstancin-Jeziorna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Konstancinie-Jeziornie.

  Geoportal gminy Konstancin-Jeziorna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Konstancin-Jeziorna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Konstancinie-Jeziornie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Konstancin-Jeziorna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Konstancinie-Jeziornie.

  W Geoportalu Konstancin-Jeziorna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Konstancin-Jeziorna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Konstancinie-Jeziornie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Konstancin-Jeziorna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Konstancin-Jeziorna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Konstancin-Jeziorna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Konstancin-Jeziorna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Konstancin-Jeziorna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Konstancin-Jeziorna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Konstancin-Jeziorna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Konstancinie-Jeziornie. W Geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Konstancinie-Jeziornie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Konstancin-Jeziorna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Konstancin-Jeziorna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Konstancin-Jeziorna.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Konstancin-Jeziorna, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Konstancin-Jeziorna. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Konstancin-Jeziorna.

 • Zabytki w gminie Konstancin-Jeziorna

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Konstancin-Jeziorna. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Konstancin-Jeziorna.

 • Informacje o wyborach w gminie Konstancin-Jeziorna

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Konstancin-Jeziorna. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Konstancin-Jeziorna i wiele istotnych informacji.

Geoportal Konstancin-Jeziorna dla mieszkańców

Geoportal Konstancin-Jeziorna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Konstancin-Jeziorna. Na mapie Konstancina-Jeziorny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Konstancin-Jeziorna. Korzystając z map Geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Konstancin-Jeziorna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

50% na pełnym raporcie o terenie

Oszczędź 50% na pełnym Raporcie o terenie w OnGeo.pl

Przejdź do wpisu