Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Konstancin-Jeziorna w liczbach

Geoportal Konstancin-Jeziorna
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, gmina w województwie mazowieckim, powiat piaseczyński.

Powierzchnia gminy Konstancin-Jeziorna wynosi 79 km2, zajmuje 1819 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Konstancin-Jeziorna zamieszkuje 24 621 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 254 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Konstancin-Jeziorna wynosi 313, jest 320 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Konstancin-Jeziorna. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Konstancin-Jeziorna prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Konstancin-Jeziorna.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Konstancin-Jeziorna: 791819
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Konstancin-Jeziorna: 1,80304
Lesistość w % w gminie Konstancin-Jeziorna: 12,11849
Ludność na 1 km2 w gminie Konstancin-Jeziorna: 313320
Liczba ludności ogółem w gminie Konstancin-Jeziorna: 24 621254
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Konstancin-Jeziorna: -4,31239
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Konstancin-Jeziorna: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Konstancin-Jeziorna: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Konstancin-Jeziorna: 11,32-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Konstancin-Jeziorna: 61,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Konstancin-Jeziorna: 18837
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Konstancin-Jeziorna: 8,9159
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Konstancin-Jeziorna: 93,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Konstancin-Jeziorna: 9261
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Konstancin-Jeziorna: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Konstancin-Jeziorna: 1 077,9106
Przedszkola bez specjalnych w gminie Konstancin-Jeziorna: 16127
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Konstancin-Jeziorna: 426,3190
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Konstancin-Jeziorna: 104,8240
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Konstancin-Jeziorna: 3,7536
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Konstancin-Jeziorna: 566462
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Konstancin-Jeziorna: 5 853-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Konstancin-Jeziorna: 5 544-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Konstancin-Jeziorna: 5 274-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Konstancin-Jeziorna: 72,62109
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Konstancin-Jeziorna: 59,5775
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Konstancin-Jeziorna: 74,8835
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Konstancin-Jeziorna: 74,2606
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Konstancin-Jeziorna: 69,61862
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Konstancin-Jeziorna: 39,7828

Źródłem danych statystycznych dla gminy Konstancin-Jeziorna jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Konstancin-Jeziorna, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.