Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Konstancin-Jeziorna. Co warto zobaczyć w Konstancinie-Jeziornie

Chcesz poznać zabytki gminy Konstancin-Jeziorna? Oto rejestr zabytków Konstancina-Jeziorny! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Konstancinie-Jeziornie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Konstancin-Jeziorna.

Mapa zabytków Konstancina-Jeziorny
Mapa z zabytkami gminy Konstancin-Jeziorna

Co warto zobaczyć w Konstancinie-Jeziornie - zabytki Konstancina-Jeziorny

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Konstancinie-Jeziornie? Dowiedz się, czy w Konstancinie-Jeziornie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Konstancina-Jeziorny.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Konstancinie-Jeziornie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Konstancina-Jeziorny.

Zabytki w Konstancinie-Jeziornie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Konstancinie-Jeziornie.

Zabytki Konstancina-Jeziorny
Liczba zabytków w gminie Konstancin-Jeziorna z podziałem na rodzaj zabytku
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Konstancinie-Jeziornie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Konstancina-Jeziorny w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Konstancinie-Jeziornie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Konstancina-Jeziorny,
 • MPZP Konstancina-Jeziorny,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Konstancinie-Jeziornie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Konstancinie-Jeziornie?

Ochroną zabytków w Konstancinie-Jeziornie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Konstancinie-Jeziornie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Konstancina-Jeziorny.
 2. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi gminną ewidencję zabytków Konstancina-Jeziorny, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Konstancin-Jeziorna zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Konstancina-Jeziorny

Gminną ewidencję zabytków Konstancina-Jeziorny prowadzi Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Konstancina-Jeziorny?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Konstancina-Jeziorny następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Konstancina-Jeziorny nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Konstancina-Jeziorny oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Konstancina-Jeziorny. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Konstancina-Jeziorny nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Konstancina-Jeziorny, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Konstancin-Jeziorna, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w gminie Konstancin-Jeziorna dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w gminie Konstancin-Jeziorna z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków gminy Konstancin-Jeziorna!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Konstancinie-Jeziornie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Zespół dworski


Obory, Literatów 2

Barokowy dwór w Oborach jest unikatowym przykładem polskiej murowanej siedziby szlacheckiej z drugiej połowy XVII wieku.

Willa "Zagłobin"


Konstancin-Jeziorna, Józefa Sułkowskiego 1

Eklektyczna willa w otoczeniu parku krajobrazowego jest przykładem reprezentacyjnej podwarszawskiej posiadłości letniskowej (...)

Willa


Konstancin-Jeziorna, Henryka Sienkiewicza 7

Willa została wzniesiona najprawdopodobniej ok.1909 r.na zlecenie Artura Antoniego Oraczewskiego, jej projektanta, który (...)

Willa Świt tzw. Dom Stefana Żeromskiego


Konstancin-Jeziorna, Stefana Żeromskiego 4

Dom powstał w okresie I wojny światowej w stylistyce wczesnego modernizmu wg proj.Zenona Chrzanowskiego.

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


Konstancin-Jeziorna

Niewielka świątynia w Konstancinie-Jeziornie o cechach neogotyckich jest jednym z wielu kościołów projektowanych przez (...)

Kościół parafialny pw. św. Józefa


Konstancin-Jeziorna

Neogotycka świątynia w Konstancinie-Jeziornie powstała na pocz.XX w.wg proj.

Wieża ciśnień


Konstancin-Jeziorna, Stefana Żeromskiego 7

Neogotycka dawna wieża ciśnień stanowi ciekawy przykład zabytku techniki końca XIX wieku.

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: