Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Konstancin-Jeziorna - sprawdź miejscowy plan gminy Konstancin-Jeziorna

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Konstancin-Jeziorna? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Konstancin-Jeziorna.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Konstancin-Jeziorna.

MPZP Konstancin-Jeziorna
Mapa MPZP gminy Konstancin-Jeziorna

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Konstancinie-Jeziornie.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Konstancin-Jeziorna

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Konstancin-Jeziorna i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Konstancin-Jeziorna prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Konstancina-Jeziorny. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Konstancin-Jeziorna.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Konstancin-Jeziorna i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Konstancin-Jeziorna obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Konstancin-Jeziorna z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Konstancina-Jeziorny

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Konstancina-Jeziorny

0

107 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Konstancin-Jeziorna, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Konstancin-Jeziorna, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

6849 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Konstancina-Jeziorny.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Konstancin-Jeziorna z podziałem na lata

Rejestr MPZP Konstancin-Jeziorna

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Konstancin-Jeziorna. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr 578/VIII/47/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 82/1 z obrębu ewid. 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna578/VIII/47/202226-10-2022
Uchwała nr 579/VIII/47/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna579/VIII/47/202226-10-2022
Uchwała nr 562/VIII/44/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu ewid, 00-01 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna562/VIII/44/20227-9-2022
Uchwała nr 565/VIII/44/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych - etap 3.565/VIII/44/20227-9-2022
Uchwała nr 563/VIII/44/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina563/VIII/44/20227-9-2022
Uchwała nr 561/VIII/44/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 95 z obrębu 03-02 w Konstancinie-Jeziornie561/VIII/44/20227-9-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Konstancinie-Jeziornie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Konstancin-Jeziorna odpowiada wójt/burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Konstancin-Jeziorna nie obowiązuje, to urząd gminy Konstancin-Jeziorna wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Konstancinie-Jeziornie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Konstancin-Jeziorna z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Konstancin-Jeziorna na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Konstancina-Jeziorny. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Konstancin-Jeziorna!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Konstancin-Jeziorna